ICS Consulting


ICS Consulting

                                                                                                                           ICS Consulting

siedziba:
ul. Modrzewiowa 13
55-040 Bielany Wrocławskie    


tel. kom. (+48) 503 175 925

 

                                                                                                          

 


AKTUALNOŚCI

Pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2015-04-08

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy dla przedsiębiorstw z nowej puli funduszy unijnych.

więcej »Fundusz pożyczkowy dla kobiet

2015-03-19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiada uruchomienie funduszu pożyczkowego przeznaczonego dla kobiet, które prowadzą lub planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

więcej »Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.

2015-03-17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

więcej »Kredyty w ramach funduszu JEREMIE- nowa transza już wkrótce dostępna dla Dolnośląskich przedsiębiorstw

2015-03-17

Nowe transze środków finansowych przeznaczone na kredyty, pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska dostępne będą już od kwietnia.

więcej »Planowany konkurs w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

2014-06-30

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o planowanym konkursie na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

więcej »Ostatki w konkursach inwestycyjnych w Wielkopolsce dla przedsiębiorstw w ramach funduszy na lata 2007-2013

2014-06-06

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 23/I/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty inwestycyjne.

więcej »Ostatni w konkurs w Dolnośląskim dla przedsiębiorstw w ramach funduszy na lata 2007-2013

2014-06-06

Konkursy na dofinansowanie projektów już są na ukończeniu. Ostatnim konkursem w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego będzie nabór wniosków na dofinansowanie projektów wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa.

więcej »NOWOŚĆ ! PARP ogłosił nabór uczestników do realizacji projektu Polski Most Krzemowy

2014-01-14

Polski Most Krzemowy jest projektem systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju.

więcej »PARP ogłosił ostatni konkurs w ramach POIG 8.2

2014-01-14

PARP ogłosił nabór projektów do dofinansowania w ramach działania Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

więcej »Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła ostatni konkurs w ramach RP WD na lata 2007-2013

2014-01-14

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi ostatni konkurs w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach konkursu będzie można ubiegać się o dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

więcej »
1 2 3